Archive for September, 2010

Karte in kartice

Thursday, September 9th, 2010

2. svetovna vojna in obdobje po njej. Hrana na karte.

OŠ Gornja Radgona 2010. Hrana na kartice.

???